Certifikati AAA
X
Meni

Izaberite vaš jezik

Ikona
Mobi meni

PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Općenito

Tvrtka Misteral d.o.o. (u daljnjem tekstu: Misteral) svjesna je važnosti zaštite osobnih podataka, stoga vaše podatke obrađujemo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kao voditelj obrade osobnih podataka, Misteral omogućuje pojedincima da budu upoznati sa svim relevantnim informacijama koje se odnose na njihove osobne podatke.  

Za zaštitu osobnih podataka odgovorna je tvrtka Misteral d.o.o., Zdolska cesta 18 a, 8270 Krško, Slovenija, porezni br. SI85806129.

Misteral prikuplja osobne podatke pojedinaca iz njihovih pristupnica prilikom učlanjenja u udrugu.

Vaše osobne podatke pohranjujemo i štitimo u skladu s važećim zakonskim propisima.

Prikupljene osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama ili u treće zemlje.

 

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo

U okviru svoje djelatnosti, tvrtka Mistral prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime, podatke za kontakt (adresa, adresa e-pošte, telefonski broj), podatke za prijavu za online usluge (korisničko ime, lozinka), web kolačiće, podatke o korištenju naše mrežne stranice i podatke koji su nam potrebni u svrhu izvršenja ugovora (predmet kupnje, cijena, adresa za dostavu, načini plaćanja, datum plaćanja, podaci o pritužbama, servisiranju i drugim uslugama).

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • ispunjavanje naših zakonskih obveza i pružanje usluga (kada od nas zatražite ponudu; za sklapanje i izvršenje ugovora; za izdavanje računa itd.)
 • obrada osobnih podataka za koje ste dali pristanak ili suglasnost, a odnosi se na specifičnu svrhu obrade. Vašu suglasnost uvijek možete opozvati.

 

Svrha obrade vaših osobnih podataka

Sukladno zakonskim propisima, Misteral može obrađivati vaše osobne podatke u jednu ili više sljedećih svrha:

 • komunikacija s vama (e-mail, telefon) u svrhu pružanja željenih usluga (upiti, ponude i sl.),
 • sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje iz njega proizlaze,
 • marketinška komunikacija (slanje newslettera, pozivnica na događanja, drugih marketinških poruka),
 • rješavanje eventualnih sporova i ostvarivanje bilo kakvih pravnih zahtjeva,
 • interne statističke i marketinške analize o prodaji naših proizvoda/usluga i korištenju naših mrežnih stranica.

 

Pristup osobnim podacima

Misteral ne prosljeđuje osobne podatke trećim osobama, osim onima s kojima je sklopio ugovor na temelju kojeg se izvode određeni radovi, pri čemu i obrada osobnih podataka. Ugovorni izvršitelji obrade podataka dužni su poštivati važeće zakonske propise koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Ugovorni izvršitelji obrade podataka mogu biti: pružatelji marketinških usluga, pružatelji usluga slanja e-pošte, pružatelji softverskih usluga. Ugovorni izvršitelji obrade podataka smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i ne smiju koristiti osobne podatke u svrhu ostvarivanja bilo kakvih osobnih interesa. Zajedno sa svojim zaposlenicima dužni su štititi povjerljivosti vaših osobnih podataka. Nijedan izvršitelj obrade podataka ne prosljeđuje prikupljene osobne podatke u treće zemlje izvan EU-a. 

 

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o osnovi i svrsi obrade svake pojedine kategorije osobnih podataka. Osobni podaci bit će pohranjene samo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bi se postigla svrha za koju su se prikupljali ili dalje obrađivali. Osobni podaci brišu se, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju nakon ispunjenja svrhe obrade ako ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka čuvamo trajno, odnosno do opoziva vašeg pristanka.

 

Brisanje osobnih podataka i prava kupaca/korisnika

Subjekt može u svakom trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka na način koji omogućuje njegovu identifikaciju (osobno u sjedištu tvrtke ili slanjem zahtjeva Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.). 

Subjektima čije osobne podatke obrađuje, Misteral jamči mogućnost ostvarivanja sljedećih prava:

 • pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim u vezi s tim;
 • pravo zahtijevati  da Misteral bez nepotrebnog odgađanja ispravi njegove netočne osobne podatke;
 • Subjekt ima pravo ishoditi od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga: (1) osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, (2) subjekt povlači privolu na kojoj se temelji obrada njegovih osobnih podataka i ne postoji niti jedna druga pravna osnova za obradu njegovih osobnih podataka, (3) subjekt se protivi obradi njegovih osobnih podataka i ne postoje nikakvi prevladavajući legitimni razlozi za njihovu obradu, (4) osobni podaci su obrađeni nezakonito, (5) ako je isto predviđeno zakonom.
 • Subjekt ima pravo ishoditi ograničenje obrade njegovih osobnih podataka ako postoji jedan od sljedećih slučajeva: (1) subjekt osporava točnost podataka za razdoblje tijekom kojeg Misteral omogućuje provjeru točnosti njegovih osobnih podataka, (2) obrada osobnih podataka nije u skladu sa zakonom, subjekt se protivi brisanju njegovih osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe, (3) Misteral više ne treba njegove osobne podatke u svrhu obrade, ali su subjektu potrebni za za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, (4) subjekt se protivi obradi osobnih podataka dok ne utvrdi prevladavaju li legitimni razlozi voditelja obrade osobnih podataka nad razlozima subjekta. Ako je obrada osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi osobni podaci uz iznimku njihove pohrane, obrađuju se samo uz privolu ispitanika ili u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, odnosno radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe. Prije ukidanja ograničenja obrade osobnih podataka, Misteral je o istom dužan obavijestiti subjekta.

Subjekt obrade podataka može podnijeti zahtjev na način koji omogućuje njegovu identifikaciju putem podnošenja usmenog zahtjeva u sjedištu tvrtke Misteral, slanjem pismenog zahtjeva putem pošte ili putem elektroničke pošte.

Zaprimljene zahtjeve obrađuje osoba odgovorna za zaštitu osobnih podataka. Misteral je dužan odgovoriti na zahtjev subjekta obrade osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka istog.

Na zahtjev, tvrtka Misteral dužna je besplatno posredovati tražene informacije subjektu obrade podataka. U slučaju neutemeljenih ili pretjeranih zahtjeva subjekta obrade podataka, osobito u slučaju njihova ponavljanja, Misteral (1) zadržava pravo naplate razumne naknade uzimajući pritom u obzir administrativne troškove koji se odnose na posredovanje informacija i poruka ili provedbu zatražene radnje, ili (2) ima pravo odbiti postupanje po zaprimljenom zahtjevu.

 

Sve izmjene vezane uz zaštitu osobnih podatka pronaći ćete na mrežnoj stranici (www.misteral.si).

Krško, srpanj 2019.

Misteral d.o.o.

 

Misteral d.o.o.

Zdolska cesta 18a, 8270 Krško

PE Krško, CKŽ 135 c, 8270 Krško

 

Certifikati AAA

INFO

+386 41 55 44 77

+386 41 659 659

Podpora ikona mail info@misteral.si

 Kje nas najdete?

 

DELOVNI ČAS

Po dogovoru

Avtorske pravice © 2024 Misteral d.o.o. Vse pravice pridržane.