Testiranje žaluzij - CE

Izvajamo testiranje in izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev CE oznake skladno s standardi

Izvajamo testiranje in izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev CE oznake skladno s standardi:

  • - SIST EN 13659:2015 za polkna in zunanje žaluzije
  • - SIST EN 13561:2015/AC:2016 za zunanja senčila

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 in Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), spadajo polkna, zunanje žaluzije in zunanja senčila med gradbene proizvode in jih je od 1.3.2006 potrebno na te proizvode namestiti CE oznako.

Oznaka CE

Številne izdelke je treba pred prodajo v državah Evropskega gospodarskega prostora (države EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška) označiti z oznako CE. Oznaka dokazuje, da je bil izdelek ocenjen in da izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Oznaka velja za izdelke, proizvedene v EGP, in izdelke, proizvedene v drugih državah, ki pa se tržijo v EGP.

Za pridobitev oznake CE za izdelek je treba pripraviti tehnično dokumentacijo, ki dokazuje, da izdelek izpolnjuje vse zahteve za celotno EU. Ko izdelek pridobi oznako CE, boste morda morali distributerju in/ali uvozniku predložiti vso ustrezno dokumentacijo o oznaki CE.

Priprava tehnične dokumentacije

Tehnična dokumentacija vključuje vse dokumente, ki dokazujejo, da je izdelek v skladu s tehničnimi zahtevami.

Namestitev oznake CE in izjava o skladnosti

Oznaka CE mora biti vidna, čitljiva in neizbrisna. Prav tako se sestavi izjavo EU o skladnosti, v kateri je navedeno, da izdelek izpolnjuje vse predpisane zahteve.