Patentiranje

Nudimo pisanje patentnih elaboratov, dokumentacije za patentno zaščito

Pri nas lahko svoje produkte, funkcijo produkta ali obliko zaščitite, ter si omogočite primarno uporabniško pravico do le teh.

Postopek patentne zaščite produkta pri nas:

  • od naročnika potrebujemo natančno predstavitev produkta, ideje,...
  • pripravimo osnutek opisa predmeta zaščite,
  • z naročnikom preverimo ali ustreza njegovim zahtevam po patentni zaščiti,
  • oddamo patentni zahtevek na patentni urad RS,
  • zaključimo patentni postopek z pridobitvijo patentne pravice.

Z nami je vaš patent enostaven, skrbno varovan in kvalitetno zaščiten.