Krediti in subvencije

Odlični pogoji financiranja in subvencije EKO sklada

Vas zanima nakup na obroke? Bi želeli izkoristiti nepovratno finančno spodbudo za obnovo starejših stanovanjskih stavb?

Gradnja, nakup in prenova hiše ali stanovanja so zahtevni projekti, zato si olajšajte nakup z odličnimi pogoji financiranja, ki jih omogočamo v sodelovanju s Hranilnico LON, d.d.. Lahko pa se odločite tudi za kredite in subvencije Eko sklada. Preverite našo ponudbo.

Plačilo na obroke

V sodelovanju s Hranilnico Lon d.d. vam nudimo hiter in enostaven nakup s pomočjo hitrega LON kredita. Ob ustrezni zahtevani dokumentaciji ter s hitrim in enostavnim postopkom odobritve si lahko končen znesek nakupa porazdelite na več mesecev, 36 ali 60. Kredit lahko sklenete kar v našem prodajnem salonu s pomočjo Misteralove prodajne ekipe, ki bo skupaj s Hranilnico LON poskrbela, da bo izplačilo sredstev, ki jih potrebujete, čim hitrejše. 

Vse informacije o najemu hitrega kredita prejmete ob nakupu kateregakoli Misteralovega izdelka med predstavitvijo plačilnih pogojev in možnosti nakupa.

EKO subvencija za okna

Eko sklad tudi v letu 2019 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

Nepovratne subvencije Eko sklada v letu 2019

Eko sklad tudi v letu 2019 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb.

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 37/2019 z dne 7.6.2019 je bil objavljen nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 74SUB-OB19

Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

Kdo je upravičen do eko subvencije za vgradnjo energijsko varčnih lesenih oken?

Razpisni pogoji za ukrep F - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata, panoramske stene)

Tehnične karakteristike oken, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada za pridobitev eko subvencije:

 • pravica se dodeli za lesena in les-alu okna (okna, balkonska vrata, fiksne zasteklitve, panoramske stene) z vgrajeno troslojno zasteklitvijo,
 • toplotna prehodnost celotnega okna Uw ≤ 1,1 W/m2K,
 • energijska učinkovitost medstekelnega distančnika Ψ ≤ 0,060 W/m2K,
 • RAL montaža oken (vgradnja oken po smernicah RAL): tesnenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnenja v treh ravneh (opredeljeno v smernici RAL),
 • gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1.7.2010.

Ključne informacije za pridobitev eko subvencije

 • Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.
 • Do nepovratnih sredstev je upravičena fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik nepremičnine, ožji družinski član, imetnik stavbne pravice ali najemnik stanovanja, ki izvaja zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.7.2010
 • Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI, ki je v izključni lasti fizične osebe/oseb. 
 • Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV), vendar ne več kot 150€/m2

V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani Eko sklada.

Kaj vključujejo priznani stroški?

Priznani stroški vključujejo:

 • Odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oz. fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernicami RAL montaže;
 • Nabavo in vgradnjo senčil;
 • Nabavo in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
 • Popravilo in zaključno obdelavo špalet;
 • Nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;
 • Ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.

Kako do subvencije Eko sklada?

 • Odločitev za menjavo stavbnega pohištva
 • Pridobitev in potrditev ponudbe, delno ali celotno plačilo 
 • Izvedba naložbe (menjave oken) in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del
 • Oddaja vloge na Eko sklad 
 • Izplačilo subvencije v 2 do 3 mesecih

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stanovanjske stavbe oziroma stanovanja večstanovanjski stavbi.

Lesena in les-alu okna Jelovica, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada:

Linija oknaLesToplotna prehodnost stekla Ug (W/mK)Toplotna prehodnost okna Uw (W/mK)
Leseno okno Jelostarsmreka0,60,88
Leseno okno Jelostarmacesen0,60,93
Leseno okno Jelostarhrast0,61,0
Leseno okno Ekostarsmreka0,60,88
Leseno okno Ekostarmacesen0,60,93
Les-alu okno Jelostar Premiumsmreka0,60,88
Les-alu okno Jelostar Premiummacesen0,60,93
Les-alu okno Jelostar Premiumhrast0,61,0
Les-alu okno Ekostar Premiumsmreka0,60,88
Les-alu okno Ekostar Premiummacesen0,60,93
Les-alu okno Jelopasiv Premiumsmreka0,50,76

Podatki veljajo za zunanje stavbno pohištvo s standardno vgrajenim steklom. Na razpolago so tudi druga troslojna stekla s toplotno prehodnostjo stekla Ug= 0,5 W/m2K, Ug= 0,7 W/m2K, Ug=0,8 W/m2K.

Kaj je potrebno predložiti Eko skladu za pridobitev nepovratne eko subvencije?

Vlagatelj vlogo odda po izvedeni naložbi (menjavi oken). Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 74SUB-OB19 in obvezne priloge:

 • kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe oziroma izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska; 
 • račun za nakup in vgradnjo lesenih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken (če podatki niso razvidni iz računa, mora biti poleg računa priložen tudi predračun oziroma drug dokument z vsemi potrebnimi specifikacijami oken); 
 • dokazilo o plačilu celotnega računa
 • fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje okna; 
 • fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže; 
 • fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu. 

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. 

Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja javnega poziva

Projektno svetovanje

Poleg vseh omenjenih rešitev nudimo tudi projektno svetovanje, ki obsega več področij

Obrazec za povpraševanje ni na voljo v tem brskalniku

Obrazec za povpraševanje je zaradi varnosti na voljo le v sodobnejših brskalnikih, kot so Google Chrome, Mozilla Firefox...

V kolikor nam želite poslati povpraševanje, lahko uporabite sodobnejše brskalnike in poskusite znova, oziroma nas kontaktirate direktno preko kontaktnih podatkov v nogi oziroma preko strani Stopite v stik. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Kontaktirajte nas

Misteral d.o.o.
Cesta krških žrtev 135c
8270 Krško
+386 41 55 44 77
+386 41 659 659
info@misteral.si
misteral.si

Uradni podatki

Misteral d.o.o.
Zdolska cesta 18a
8270 Krško
Slovenija
ID za DDV: SI85806129
IBAN: SI56 0315 5100 1206 185 (SKB banka d.d. Ljubljana)

IBAN: SI56 1010 0005 0612 849 (Banka Intesa Sanpaolo d. d.)

IBAN: SI56 6000 0000 0887 524 (Hranilnica LON d.d., Kranj)