Sejem GAST 2018

Na mednarodnem sejmu gostinstva in hotelirjev so bili predstavljeni naši produkti, ki v turizmu dodajo vrednost, ter so zanimivi za trg v katerem je panoga gradbeništva zaradi uspehov v turizmu v hitrem vzponu. Produkti, ki bodo še posebej zanimivi so: 

  • Lamelne pergole – senčila in strehe teras prihodnosti (izjemo energetsko učinkovita senčila in estetsko zelo dovršeni produkti, ki bistveno povečajo uporabnost zunanjih površin), 
  • Notranja specializirana senčila
  • Zunanja senčila: ZIP screen roloji (prenesejo več kot 120km/h vetra, kar je za vetrovna področja Dalmacije izjemnega pomena) 
  • Carbowood – okno les/karbon (še v fazi razvoja in testiranja trga). 

Glavni cilji projekta: Prodor prodaje produktov na tuje trge

V preteklih letih ni bilo ustvarjenih dohodkov iz tujine.

Naziv kazalnikaIzhodiščna vrednost 31. 12. 2016Načrtovana vrednost 31. 12. 2020
Ustvarjen prihodek na tujih trgih0,00 €300.000,00 €

 

Znesek sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v projektu: 7.921,06 EUR

Datum začetka operacije: 28. 2. 2018

Datum konca operacije: 31. 12. 2020

Spirit Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije Republike Slovenije
Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.